De Dorpsraad

In 1985 heeft Fleringen een Dorpsraad opgericht. Sinds de oprichting in dat jaar heeft de dorpsraad zich ontwikkeld tot een alom gerespecteerde pleitbezorger voor de inwoners. De Dorpsraad kent zeven leden waarvan drie leden het dagelijks bestuur vormen.

De Dorpsraad van Fleringen bestaat uit:

 • Hugo Lenferink
  Hugo Lenferink
 • Wilma Thöni
  Wilma Thöni
 • Moniek Meen
  Moniek Meen secretariaat@fleringen.info

  AED Werkgroep

 • Mark van Zutphen
  Mark van Zutphen
 • Chris IJland
  Chris IJland

  financiën

 • Tonny Busscher
  Tonny Busscher

  Voorzitter

 • Ceciel Heithuis
  Ceciel Heithuis

Bij het uitvoeren van diverse taken kent de raad  een aantal werkgroepen met vrijwilligers die de Dorpsraad behulpzaam zijn bij het uitvoeren van diverse taken. De werkgroepen zijn o.a.:

werkgroep AED
(realisatie volledige dekking en opleiden van de inwoners voor reanimatie en AED bediening)

werkgroep kruispunt
(uitbrengen van het wekelijkse informatie boekje)

werkgroep mediatheek
(boeken uitleen voor de school, internet café en computer lokaal)

werkgroep duurzaamdorp
(realisatie visie duurzaam Fleringen)

Om aan te sluiten bij de organisatie van de Gemeente Tubbergen, kent de Dorpsraad dezelfde commissie indeling. Deze is als volgt:

Commissie samenleving
Commissie bestuur en middelen
Commissie VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu)

De Dorpsraad is tevens toezichthouder van het Kulturhus dat in 2009/2010 is gerealiseerd. Met deze toezicht rol wordt gewaarborgd dat het Kulturhus het belang van de Fleringer bevolking zal blijven dienen.

Stuur ons een bericht

Wij zijn nu niet online. Maar je kunt ons wel een bericht sturen.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search