In 1985 heeft Fleringen een Dorpsraad opgericht. Sinds de oprichting in dat jaar heeft de dorpsraad zich ontwikkeld tot een alom gerespecteerde pleitbezorger voor de inwoners. De raad kent in 2010 zeven leden waarvan drie leden het dagelijks bestuur vormen. De Dorpsraad kent een aantal werkgroepen met vrijwilligers die de Dorpsraad helpt bij het uitvoeren van diverse taken. De werkgroepen zijn:

werkgroep AED
(realisatie volledige dekking en opleiden van de inwoners voor reanimatie en AED bediening)

werkgroep kruispunt
(uitbrengen van het wekelijkse informatie boekje)

werkgroep mediatheek
(boeken uitleen voor de school, internet café en computer lokaal)

werkgroep duurzaamdorp
(realisatie visie duurzaam Fleringen)

Om aan te sluiten bij de organisatie van de Gemeente Tubbergen, kent de Dorpsraad dezelfde commissie indeling. Deze is als volgt:

Commissie samenleving
Commissie bestuur en middelen
Commissie VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu)

De Dorpsraad is tevens toezichthouder van het Kulturhus dat in 2009/2010 is gerealiseerd. Met deze toezicht rol wordt gewaarborgd dat het Kulturhus het belang van de Fleringer bevolking zal blijven dienen.

De Dorpsraad

De Dorpsraad van Fleringen bestaat uit:

 • Marco Damhuis
  Marco Damhuis
 • Ceciel Heithuis
  Ceciel Heithuis
 • Mark Boer
  Mark Boer
 • Dick van Brandwijk
  Dick van Brandwijk
Stuur ons een bericht

Wij zijn nu niet online. Maar je kunt ons wel een bericht sturen.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search