Nieuws van de Dorpsraad

 In Geen categorie

Nieuws van de dorpsraad

Wij waren erg blij met de grote belangstelling voor de jaarvergadering van 12 april. Dit toont voor ons uw betrokkenheid bij de leefbaarheid in Fleringen. Tijdens deze vergadering zijn verschillende onderwerpen aan de orde geweest. Eén ervan was de vernieuwde website, www.fleringen.info .

Op deze website staat ook een dorpsagenda. Om deze effectief te laten zijn, moeten zoveel mogelijk verenigingen en andere organisaties hun activiteiten vermelden. Invoer is erg gemakkelijk, er is geen wachtwoord of inlogcode vereist. Neem een kijkje op de website en vermeld de evenementen die belangrijk zijn.

Tijdens de jaarvergadering werd ook de mogelijkheid tot het bouwen van starterswoningen op De Scholt 2 gepresenteerd. Er hebben zich voldoende gegadigden gemeld, dus de procedure tot ontwikkeling van deze woningen wordt voortgezet.

Als laatste kunnen we nog vermelden dat we verwachten medio september een concreter plan van de verhuizing van de school naar De Spil klaar te hebben. Deze zal in een informatiebijeenkomst gepresenteerd worden aan de ouders en natuurlijk ook aan alle overige belangstellenden.

 

Recent Posts

Leave a Comment

Stuur ons een bericht

Wij zijn nu niet online. Maar je kunt ons wel een bericht sturen.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search