RTV Oost nieuws Nieuws uit Overijssel

Provincie Overijssel

 • Overlast van de eikenprocessierups
  on 20 januari 2020 at 23:00

  In de maanden mei, juni en juli kunt u op eikenbomen nesten met behaarde rupsen vinden. Dit zijn misschien nesten van de eikenprocessierups. […]

 • Hoorzitting 27 januari
  on 20 januari 2020 at 10:48

  Hoorcommissie Gedeputeerde Staten A19-095, burger via gemachtigde Een bezwaarschrift tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel tot toekenning van een tegemoetkoming in de planschade. […]

 • Domein: Ruimtelijk Toezicht (Wro)
  on 10 januari 2020 at 09:59

  Met IBT-toezicht houden we scherp dat de juiste (lees: actuele) instrumenten op een goede manier worden toegepast, en dat gemeenten bij hun plannen en planvorming rekening houden met de provinciale belangen uit de Omgevingsvisie en […]

 • Domein: Wonen en Leven (Wabo)
  on 10 januari 2020 at 09:56

  Bij vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) moeten gemeenten zich houden aan wet- en regelgeving. Deze regels zijn er ter bescherming van mens, leefomgeving en natuur. De provincie houdt toezicht op gemeenten op een juiste (taak)uitvoering […]

 • Informatiebeveiliging
  on 6 januari 2020 at 23:00

  Ondanks alle zorg en inzet om de informatiesystemen te beveiligen, kunnen er situaties ontstaan waarin sprake is van een zwakke plek: een beveiligingslek. Als u denkt een zwakke plek in een van de provinciale systemen te hebben gevonden, wordt u […]

 • Wat we gaan doen in Buurserzand & Haaksbergerveen
  on 16 december 2019 at 08:41

  Wat gaan we doen in de Buurserzand & Haaksbergerveen? […]

 • Niet minder huishoudelijk afval, wel beter gescheiden
  on 12 december 2019 at 08:10

  In Overijssel produceerden we het afgelopen jaar bijna 446 kilo huishoudelijk afval per persoon. Door afval goed te scheiden kunnen we materialen zoveel mogelijk recyclen en hergebruiken. Overijsselse gemeenten stimuleren inwoners om afval zo veel […]

 • Bestuurlijk overleg - 10 december 2020
  on 6 december 2019 at 08:25

  Bestuurlijk overleg Samen werkt beter - 10 december 2020 […]

 • Werkbezoek Natura 2000 - 10 december 2020
  on 6 december 2019 at 08:23

  Werkbezoek Natura 2000 - 10 december 2020 […]

 • Bestuurlijk overleg - 24 september 2020
  on 6 december 2019 at 08:19

  Bestuurlijk overleg Samen werkt beter - 24 september 2020 […]

Stuur ons een bericht

Wij zijn nu niet online. Maar je kunt ons wel een bericht sturen.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search